Image
Image
Image

獐、麝之别


编辑:2021-12-06 16:03:58

有人对獐麝进行了专门的研究,许多人对麝和獐的认识比较模糊,因为麝俗称“香獐子”,就连许多药业人员也认为产麝香的动物是獐,多年来也有部分报刊上称为獐。

麝和獐同属脊索类动物门,哺乳纲鹿科动物,它们的外形确实很相似,四肢细长,前腿短,后腿长,喜跳跃。雌雄均无角,雄性都具有突出口外的牙齿,显露,向下延伸,“獠牙”的说法就出于此。但麝和獐是两种不同的动物。《纲目》上记载:“麝居山、獐居泽,以此为别。”简短几句说明麝獐有别。

麝身长一般70~80厘米,不超过90厘米,肩稍矮,头部较小,体重不超过13千克,耳直立,眼圆大,吻端裸露。全身橄榄色,身后部黑褐色。雄麝在脐之间有隆起的香囊腺,发情季节尤为突出,囊中有黑褐色的分泌物,其香气射出甚远,故名麝香。是中药中的珍贵品。獐较麝为长,可达100厘米,体重较壮可达15千克,四肢强健有力,蹄不长,尾极短,体毛粗而长,体侧及腰部的冬毛可达4厘米,呈波形弯曲,体背和体侧的毛棕黄色,近头部淡黄褐色,腹部淡黄色,幼獐身上有纵行排列的白色斑点。

麝和獐的生长习性与环境也不尽相同。麝多栖息于针叶混交林的多岩石地区,海拔在2000米以上,常独居,多晨间和黄昏活动,平时多隐蔽;喜食松树叶,冷杉雪松的嫩枝、地衣苔藓及各种野果,食量不大;视觉灵敏,性胆怯,见人就逃跑,行动轻快敏捷,有攀登斜树的本领,能在险峰的悬崖峭壁或雪地上行走,适应能力较强;每台产1~2只,每年5-6月份生殖,产于我国新疆、西藏、青海、四川、陕西、甘肃、云南、山西、安徽、吉林、黑龙江等地,现人工饲养已获成功。獐多栖息于有芦苇的河岸和湖边,亦有在耕地和山区长草的旷野,常在田野和洼地及洞穴发现,以青草为主食。春天草被割去,它们就到山边树林中栖息,但不上高山。性喜水,能游泳,故称“河麂”。分布在安徽、江西、湖北、湖南、江苏、浙江一带。每胎产仔3-6头,是鹿科动物中生殖能力强的一种。

麝和獐皆可人工饲养,麝香因用量较大,货源远不能满足,人工饲养取香寥寥无几,仍靠野外捕捉为主。因生在山谷和深山悬崖中,出入隐蔽,难于捕捉。麝香价格逐渐昂贵,遂有许多掺伪品,列为强制检验品种。獐生活在长江中下游湖滨沼泽地,生活习性与羊接近,人们利用其生殖力较强的特点,作人工大批饲养,饲养方法简单,食料充足,其经济价值超过养羊业,为一条致富路。獐的骨和骨髓可供药用,有治虚乏、五劳七伤、悦颜色之功。其皮可制革,为裘皮服装的上等材料。

本草药论:

论麝香通关开窍之功:①严用和:“中风不省着,以麝香、清油灌之,先通其关,则后免语蹇瘫痪之症,而他药亦有效也。”(引自《纲目》);②方益明:“麝脐香,辛香走窜,能自内达外,凡毫毛肌肉骨节诸窍,凡有风、寒、火、痰、涎、血、食,郁待不通者,以此立开,故农皇《本经》主辟恶气,化虫积,散蛊毒,杀鬼精物(血般鬼胎之类)。如《圣惠经》人疡科用,彻脓血、去死肌;人眼科用,退翳障、散瘀血;人妇人科用,下流产、落胎用;人婴儿科用,定惊痫、吐风痰,人方脉科用,通关窍、活痰结、解瓜果食积、酒积、痞块瘤瘕诸证。盖取此辛香芳烈,借其气以迖于病所,推陈而致新也。”(引自《本草汇言》);③剂若金:“麝香之用,其要能通诸窍一语。盖凡病于为壅、为结、为闭者,当责其本以辽之,然不开其壅、散其结、通其闭,则何处着手?如风中藏昏冒,投以至宝丹,其用之为使者,实用之为开关夺路,其功更在龙脑、牛黄之先也。即此推之,则知所谓证,用之开经路、透肌骨者,俱当本诸此意,即虚而病于壅结闭者,亦必先借之为先导,但贵中节而投,适可而止耳。”(《本草述》)

獐子

林麝

獐、麝之别


编辑:2021-12-06 16:03:58

有人对獐麝进行了专门的研究,许多人对麝和獐的认识比较模糊,因为麝俗称“香獐子”,就连许多药业人员也认为产麝香的动物是獐,多年来也有部分报刊上称为獐。

麝和獐同属脊索类动物门,哺乳纲鹿科动物,它们的外形确实很相似,四肢细长,前腿短,后腿长,喜跳跃。雌雄均无角,雄性都具有突出口外的牙齿,显露,向下延伸,“獠牙”的说法就出于此。但麝和獐是两种不同的动物。《纲目》上记载:“麝居山、獐居泽,以此为别。”简短几句说明麝獐有别。

麝身长一般70~80厘米,不超过90厘米,肩稍矮,头部较小,体重不超过13千克,耳直立,眼圆大,吻端裸露。全身橄榄色,身后部黑褐色。雄麝在脐之间有隆起的香囊腺,发情季节尤为突出,囊中有黑褐色的分泌物,其香气射出甚远,故名麝香。是中药中的珍贵品。獐较麝为长,可达100厘米,体重较壮可达15千克,四肢强健有力,蹄不长,尾极短,体毛粗而长,体侧及腰部的冬毛可达4厘米,呈波形弯曲,体背和体侧的毛棕黄色,近头部淡黄褐色,腹部淡黄色,幼獐身上有纵行排列的白色斑点。

麝和獐的生长习性与环境也不尽相同。麝多栖息于针叶混交林的多岩石地区,海拔在2000米以上,常独居,多晨间和黄昏活动,平时多隐蔽;喜食松树叶,冷杉雪松的嫩枝、地衣苔藓及各种野果,食量不大;视觉灵敏,性胆怯,见人就逃跑,行动轻快敏捷,有攀登斜树的本领,能在险峰的悬崖峭壁或雪地上行走,适应能力较强;每台产1~2只,每年5-6月份生殖,产于我国新疆、西藏、青海、四川、陕西、甘肃、云南、山西、安徽、吉林、黑龙江等地,现人工饲养已获成功。獐多栖息于有芦苇的河岸和湖边,亦有在耕地和山区长草的旷野,常在田野和洼地及洞穴发现,以青草为主食。春天草被割去,它们就到山边树林中栖息,但不上高山。性喜水,能游泳,故称“河麂”。分布在安徽、江西、湖北、湖南、江苏、浙江一带。每胎产仔3-6头,是鹿科动物中生殖能力强的一种。

麝和獐皆可人工饲养,麝香因用量较大,货源远不能满足,人工饲养取香寥寥无几,仍靠野外捕捉为主。因生在山谷和深山悬崖中,出入隐蔽,难于捕捉。麝香价格逐渐昂贵,遂有许多掺伪品,列为强制检验品种。獐生活在长江中下游湖滨沼泽地,生活习性与羊接近,人们利用其生殖力较强的特点,作人工大批饲养,饲养方法简单,食料充足,其经济价值超过养羊业,为一条致富路。獐的骨和骨髓可供药用,有治虚乏、五劳七伤、悦颜色之功。其皮可制革,为裘皮服装的上等材料。

本草药论:

论麝香通关开窍之功:①严用和:“中风不省着,以麝香、清油灌之,先通其关,则后免语蹇瘫痪之症,而他药亦有效也。”(引自《纲目》);②方益明:“麝脐香,辛香走窜,能自内达外,凡毫毛肌肉骨节诸窍,凡有风、寒、火、痰、涎、血、食,郁待不通者,以此立开,故农皇《本经》主辟恶气,化虫积,散蛊毒,杀鬼精物(血般鬼胎之类)。如《圣惠经》人疡科用,彻脓血、去死肌;人眼科用,退翳障、散瘀血;人妇人科用,下流产、落胎用;人婴儿科用,定惊痫、吐风痰,人方脉科用,通关窍、活痰结、解瓜果食积、酒积、痞块瘤瘕诸证。盖取此辛香芳烈,借其气以迖于病所,推陈而致新也。”(引自《本草汇言》);③剂若金:“麝香之用,其要能通诸窍一语。盖凡病于为壅、为结、为闭者,当责其本以辽之,然不开其壅、散其结、通其闭,则何处着手?如风中藏昏冒,投以至宝丹,其用之为使者,实用之为开关夺路,其功更在龙脑、牛黄之先也。即此推之,则知所谓证,用之开经路、透肌骨者,俱当本诸此意,即虚而病于壅结闭者,亦必先借之为先导,但贵中节而投,适可而止耳。”(《本草述》)

獐子

林麝